Çocuklara Kodlama Öğretmek için 6 Neden

Her yıl geleceğin meslekleri ve gelecekte ortaya çıkacak beceri trendleri üzerine tartışmalar yapılıyor. Medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, problem çözme gibi becerilerin temelinde bir kodlama bilinci var.

Gelişmiş ülkelerde ilkokul seviyesinde temel eğitimin parçası olarak verilen kodlamanın varlığı artık bunun öneminin tekrar belirtilmesini gereksiz kılıyor. Herkes programcı ya da yazılımcı olacak değil ama ilerlediğimiz dünyada bu bilgi birikimi ve farkındalık herkeste bulunmalı. Bu beceri ile neler yapılabileceğine dair bilinç şimdinin çocukları ve geleceğin bireyleri olacak herkesten bekleniyor olacak.

Kodlama eğitimi çocuklar için yepyeni bir evren gibidir. Nedenlerine gelince;

1. Kodlama dünyada en çok kullanılan dile dönüşmüştür.

Kodlama bir dil olarak düşünüldüğünde; dünyanın en çok kullanılan dillerinden biridir. Dijital işlerin çoğunluğunun programlama ve yazılım ile uğraşmayı gerektirdiği bir dünyada, kodlama evrensel yeni bir dil haline geldi. Bu açıdan göz önüne alındığında, yaşadığımız dijital dönemde kodlamaya da okuryazarlığın bir parçası olarak bakılmaya başlanmalıdır.

2. Kodlama Eğitimi bilinçli tüketici olmaya yardım eder.

Bilgisayar bilimi ve kullanımı günlük yaşamımızın değişmez parçası haline geldi. Gittikçe daha fazla elektronik cihaz kullanıyoruz ve sürekli çevrimiçi bireyleriz.

Teknolojiyi anlamak ise onu kullanmakla aynı şey değil; bu çok önemli bir nokta. Çocukların günümüz teknolojileri içinde doğup büyümeleri ve onları anladıkları anlamına gelmez.

Kodlamayı bilmek, teknolojiyi anlamanın en iyi yoludur. Teknolojinin sistemini, nasıl çalıştığını anlamak, avantajları ve dezavantajları, risk ve fırsatları değerlendirebilmenin tek yoludur.

3. Çocuklar kodlamayı daha hızlı öğrenir.

Çocuklar daha hızlı ve daha iyi öğreniyor. Dijital çağın sahiplerini yani çocukları gözlemlersek, bazı araçların kullanılmasına şaşırtıcı bir yatkınlık gösterdiklerini görebiliriz.

3 yaşındaki çocuklar tabletleri bu dünyadaki en kolay şeymiş gibi kullanıyor; 10 yaşındaki çocuklar oyunlarda kaleler inşa ediyor ve gençler milyonlarca aboneyle video içerikleri oluşturuyor.

Atölye eğitimi alan çocukların konuyla ilgili olarak kendinden emin ve olağanüstü bir şekilde bilgi sahibi olduklarını görmeleri artık şaşırtıcı bir sonuç değil. İşte tam da bu önemli yaşlarda onları harekete geçirmek ve kodlamayla tanıştırmak onların hayatı için yapılacak en doğru destek olacaktır.

4. Kodlama fikirlerin şekillenmesini destekler.

Her çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücü ve sınırsız fikirleri vardır. En büyük fark, yalnızca birkaçı büyüdüğünde gerçekten bunları gerçekleştirebilmesidir. Kodlama Atölyesi hayalleri ve fikirleri gerçekleştirmeye olanak sağlar; kodlayabilen insanlar fikirlerini uygulamaya koyabilir.

5. Kodlama problem çözme yollarını öğretir.

Kodlamanın nasıl yapıldığını öğrenme aşaması, çocukları problem çözmüyle tanıştırır; Resmin geneline nasıl bakılacağı ve soruna farklı bakış açılarından nasıl yaklaşıp çözüleceğini gösterir.

Atölyemizin hedefi; hata yap, farklı çözümler dene ve test et. Yılmadan başarılı sonuca ulaşmanın tadına ulaş.

6. Kodlama çocukları eleştirel düşünmeye teşvik eder.

Kodlama süreci, karşılaşılacak problemleri sayısız küçük parçaya bölmeye yardımcı olur; çocukların büyük problemler ile baş başa kaldığında donup kalmamasına, onları daha küçük parçalarına ayırarak, küçük sorunlara çözümler bulmasını öğretir. Bu yöntemle her büyük problem çok daha kolay aşılacaktır.