STEM +A Atölyesi

STEM sözcüğü; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerini ifade eden kelimelerden meydana gelmektedir.

STEM +A Atölyesi çocukların, hayal dünyalarını geliştirme yolunda ortaya ürün koymaya yönelik etkinliklerin gerçekleştirildiği alanda, dört önemli disiplinin birbiriyle entegrasyonunu farklı uygulamalar üzerinden deneyimlemelerini sağlayan bir sistemdir.

Çocukların içinde interaktif olarak yer aldığı pratik uygulamalar neticesinde bilimi yaşayarak öğrenmeleri, çevresini sorgulayabilen, yaratıcı düşünebilen, paylaşımcı bireyler olmaları yolunda yönlendirir.

Atölye etkinliklerinde öğrencilere problem çözebilme, yaratıcı düşünme, disiplin, işbirlikçi çalışma gibi önemli beceriler kazandırılır. Çocukların problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakabilmesini, ezberden uzak bir şekilde araştırma ve sorgulama yaparak yeni nesil eğitim yaklaşımı ile bilgi ve beceri kazanmasını sağlar.

STEM, öğrencilerini başarılı olma ve değişen dünyaya uyum sağlama becerilerini güçlendirir, geleceğe erkenden hazırlar.