Akıl Oyunları Atölyesi

Karşılaşılan bir problem karşısında farklı düşünebilmeyi ve çeşitli çözüm yolları üretmeyi sağlayan bilişsel kapasite insan hayatı boyunca geliştirilebilir. Erken yaşta eğitilmeye başlayan zihin, çocukların ilgi alanları doğrultusunda desteklenirse her birinin gelecekte elde edeceği başarılar kesinlikle öngörülemez olacaktır.

Akıl oyunları atölyesi ile geleceğin iş dünyasında söz sahibi olacak olan 5-7 yaş arası çocukların zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Oyun halinde sunulan problemler ile farklı ve özgün stratejiler geliştirilmesine, mantık yürütülmesine, hızlı karar verilmesi ve sistematik bir düşünme yapısı oluşturulmasına zemin hazırlar. Aynı zamanda bireysel, takım halinde ya da rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirilir. Problem çözmeye yönelik bileşenleri doğru ilişkilendirebilme ve olumlu bir tutum geliştirme davranışları geliştirilir.

Akıl oyunları atölyesinde kapasite ve bilişsel becerilerinin pekiştirilmesi yanı sıra çocuklar potansiyellerinin farkına varacak, özgüvenleri gelişecek, başarıya karşı tutumları değişecektir. Sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığını benimseyecek, başarısızlıkla karşı karşıya kaldığında pes etmek yerine alternatif çözümler ve stratejiler oluşturmaya yönelecektir.